dokumentacja medyczna online

Programy takie jak już niedługo staną się obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej.
Można już teraz zakupić odpowiadające nam licencje, jednak dlaczego jest to potrzebne. O tej kwestii w artykule.

Polskie wymagania do oprogramowania EDM - Wikipedia

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.
Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.

Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust.
1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia2: ?Do dnia 31 lipca 2014 r.
dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej?.
Po tym terminie dokumentacja medyczna wszystkich rodzajów oraz w całym zakresie będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Kartoteka online? Być może

Komputery odgrywają bardzo dużą rolę w każdej dziedzinie życia człowieka.

Z roku na rok ta rola staje się coraz bardziej dominująca. Już teraz komputery w medycynie mają swoje stałe miejsce- nie tylko przy rejestrowaniu pacjentów, ale również do przechowywania ich kartotek i historii chorób.

To z pewnością wygodniejsze rozwiązanie niż stos teczek i papierów.

Być może już niebawem kiedy pójdziemy do lekarza będzie on miał na ekranie komputera wszystkie dane o przebytych przez nas chorobach i zażywanych lekach.

Pomoże to w trafnej diagnozie i szybkim działaniu w razie nagłego wypadku w obcym mieście czy nawet za granicą.

Rejestracja do lekarza przez internet?

dokumentacja medyczna online Coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się przez internet- sprawy urzędowe, wysyłanie PIT, praca, maile, znajomości.
Jest tego z roku na rok coraz więcej i nie wiadomo czego można się spodziewać w przyszłości.

Jednak są plany nad stworzeniem jednaj , bardzo przydatnej rzeczy, mianowicie e-rejestracji do lekarza.

Idea jest bardzo prosta i polega na stworzeniu systemu elektronicznej kolejki do lekarzy specjalistów i nie tylko.

Zarejestrować można by się przez stronę, a informację przypominającą dostać na maila czy telefon. Taki system rozwiązałby wiele problemów i z pewnością skróciłby kolejki do najbardziej obleganych specjalistów..